SPORTOVNÍ RYBOLOV V KESTŘANECH

Klidné místo pro váš relax na rybách. Rybník Kestřany o rozloze ca 4 ha se nachází v golfovém areálu Kestřany mezi městy Písek a Strakonice. Lovná místa jsou zpevněná a je k nim snadný přístup autem. Rybník nebyl nikdy vyloven a obsádku tvoří kapři o váze 12-22 kg a velké množství sumců i trofejních velikostí nad 180 cm.

PRAVIDLA RYBOLOVU

■ Lov ryb je možný pouze po zaplacení příslušné povolenky ( 1 denní, 3 denní, 7 denní).

■ Lov ryb je prováděn v režimu rybníkářství, není nutný státní rybářský lístek. Povolení k lovu ryb vzniká zakoupením povolenky.

■ Každá osoba provádějící rybolov, musí mít zakoupenou povolenku.

■ Lov ryb v rybářském revíru je prováděn na udici. V rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

■ Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov na položenou, lov na plavanou, lov na umělou mušku, lov muškařením. Udici tvoří prut, zpravidla naviják, šňůra nebo vlasec a háček nebo umělá nástraha, popř. další doplňky. Lov přívlačí je povolen. Zákaz lovu na živou či mrtvou rybku.

■ Lovící musí mít u sebe podběrák, vyprošťovač háčků, podložku. Prosíme o používání desinfekce při vyprošťování háčku. Úlovek, který si rybář nehodlá ponechat, musí být neprodleně a šetrně vrácen do vody. Je zakázáno rybu házet z výšky do vody. Fotografování a měření pouze na vlhké podložce, nebo ve vodě.

■ Lov na přívlač je povolen po celý rok.

■ Ponechanou rybu je zakázáno čistit nebo vyvrhovat v areálu golfového hřiště.

■ Zákaz rozděláváni ohňů a grilů.

■ Krmení je povoleno, zákaz krmení nevařeného partiklu -zejména kukuřice, hrách..

■ K označení lovného místa lze použít pouze tyčové bójky, které musí být po skončení rybolovu odstraněny.

■ Lov je prováděn z viditelně označených a očíslovaných míst.

■ V jednom dni je lovící oprávněn ponechat si nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby -kapr, amur, lín. 

■ Ostatní druhy ryb je nutno neprodleně vrátit do vody.

■ Minimální lovná míra u kapra je 35 cm, u amura 45 cm, u lína 25 cm.

■ Horní míra u kapra je stanovena na 60 cm, u amura 75 cm, u lína 40 cm. Ryby, které přesáhnou tuto lovnou míru je nutno neprodleně a šetrně vrátit do revíru.

 

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek, nerušit svým jednáním a chováním ostatní. Po ukončeni rybolovu zanechat lovné místo a prostor v naprosté čistotě. Nacházíte se v areálu golfového hřiště, dbejte zvýšené pozornosti při pohybu v areálu. Pohyb v areálu je na vlastni nebezpečí. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat místní flóru a faunu.

 

CENÍK POVOLENEK

JEDNODENNÍ

500 Kč

TŘÍDENNÍ

1 500 Kč

TÝDENNÍ

3 000 Kč

Povolenku k lovu ryb je možné zakoupit na recepci golfového resortu. Po skončení rybolovu prosíme o vráceni povolenky provozovateli.

_____________________________________________________________________________________________

KONTAKT RECEPCE:

+420 602 350 956
recepce@golfkestrany.cz

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zadržet povolenku bez náhrady při porušení pravidel rybolovu.

Ke kontrole povolenek jsou oprávněni všichni zaměstnanci golfového resortu.
PETRŮV ZDAR!